Małe Jodło – Ostrowiec Świętokrzyski – Małe Jodło

The timetable is valid from March 6, 2024 to December 31, 2024.

TIMETABLE

MAŁE JODŁO – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

via: Bukowie, Kunów, Rudka, Boksycka

D D 6, *
7, * D D D, m
Bus stop
Time Time Time Time Time Time Time
Małe Jodło/336010T/02 05:40 08:20 09:05
Małe Jodło/1605T/03 05:43 08:23 09:08
Chocimów /1616T (skrz.) /01 05:46 08:26 09:11
Bukowie III /1616T /07 05:48 08:28 09:13
Bukowie III /1616T (NŻ) /05 05:49 08:29 09:14
Bukowie II/1616T (NŻ)/03 05:51 08:31 09:16
Bukowie I/1616T (pętla)/01 05:52 07:37 08:32 09:17 10:47 15:22 17:17
Bukowie II/1616T/02 05:53 07:38 08:33 09:18 10:48 15:23 17:18
Bukowie II /1616T (szkoła) /04 05:54 07:39 08:34 09:19 10:49 15:24 17:19
Bukowie III /1616T/06 05:55 07:40 08:35 09:20 10:50 15:25 17:20
Chocimów /1616T (skrz.) /02 05:57 07:42 07:37 09:22 10:52 15:27 17:22
Chocimów /1606T (szkoła) /06 05:59 07:44 08:39 09:24 10:54 15:29 17:24
Chocimów /1606T (wieś) /08 06:00 07:45 08:40 09:25 10:55 15:30 17:25
Kunów /Kaznodziejska (1606T)/01 06:03 07:48 08:43 09:28 10:58 15:33 17:28
Kunów /Plac Wolności (1606T)/01 06:04 07:49 08:44 09:29 10:59 15:34 17:29
Kunów /Warszawska (1606T) /02 06:05 07:50 08:45 09:30 11:00 15:35 17:30
Kunów /Ostrowiecka (9) (rondo) /02 06:06 07:51 08:46 09:31 11:01 15:36 17:31
Kunów /Ostrowiecka (9) (oczyszczalnia) /04 06:07 07:52 08:47 09:32 11:02 15:37 17:32
Rudka /9 (NŻ) /02 06:09 07:54 08:49 09:34 11:04 15:39 17:34
Rudka /9 /04 06:11 07:56 08:51 09:36 11:06 15:41 17:36
Boksycka /1639T (starodroże 9) /02 06:13 07:58 08:53 09:38 11:08 15:43 17:38
Boksycka/336029T/02 06:14 07:59 08:54 09:39 11:09 15:44 17:39
Boksycka/336029T/04 06:16 08:01 08:56 09:41 11:11 15:46 17:41
Boksycka/1607T (do ul. Długiej)/04 06:17 08:02 08:57 09:42 11:12 15:47 17:42
Ostrowiec Św./Długa/07 06:18 08:03 08:58 09:43 11:13 15:48 17:43
Ostrowiec Św. /Długa /05 06:19 08:04 08:59 09:44 11:14 15:49 17:44
Ostrowiec Św. /Długa /03 06:20 08:05 09:00 09:45 11:15 15:50 17:45
Ostrowiec Św. /Długa /01 06:21 08:06 09:01 09:46 11:16 15:51 17:46
Ostrowiec Św. /Piaski /01 06:22 08:07 09:02 09:47 11:17 15:52 17:47
Ostrowiec Św. /Sienkiewicza /07 06:23 08:08 09:03 09:48 11:18 15:53 17:48
Ostrowiec Św. /Sienkiewicza /05 06:24 08:09 09:04 09:49 11:19 15:54 17:49
Ostrowiec Św. /Sienkiewicza /03 06:25 08:10 09:05 09:50 11:20 15:55 17:50
Ostrowiec Św. /Sienkiewicza /01 06:26 08:11 09:06 09:51 11:21 15:56 17:51
Ostrowiec Św./Starokunowska/02 06:27 08:12 09:07 09:52 11:22 15:57 17:52
Ostrowiec Św./Radwana/01 06:29 08:14 09:09 09:54 11:24 15:59 17:54
Ostrowiec Św./Polna/03 06:30 08:15 09:10 09:55 11:25 16:00 17:55
Ostrowiec Św./Polna/01 06:31 08:16 09:11 09:56 11:26 16:01 17:56
Ostrowiec Św./Ogrodowa (pętla)/02 06:33 08:18 09:13 09:58 11:28 16:03 17:58

D – operates Monday through Friday except for holidays

6 – operates on Saturdays 

7operates on Sundays

*   – does not operate on holidays 

m – does not run 24 and  31.XII

TIMETABLE

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – MAŁE JODŁO

via: Boksycka, Rudka, Kunów

D D 7, * 6, *
D D, m
D, m
Bus stop
Time Time Time Time Time Time Time
Ostrowiec Św./Ogrodowa (pętla)/02 6:42 09:42 10:42 12:12 14:22 16:12 18:22
Ostrowiec Św./Chrzanowskiego/03 6:44 09:44 10:44 12:14 14:24 16:14 18:24
Ostrowiec Św./Polna/02 6:45 09:45 10:45 12:15 14:25 16:15 18:25
Ostrowiec Św./Polna/04 6:46 09:46 10:46 12:16 14:26 16:16 18:26
Ostrowiec Św./Radwana/02 6:48 09:48 10:48 12:18 14:28 16:18 18:28
Ostrowiec Św./Starokunowska/01 6:50 09:50 10:50 12:20 14:30 16:20 18:30
Ostrowiec Św. /Sienkiewicza /02 6:52 09:52 10:52 12:22 14:32 16:22 18:32
Ostrowiec Św. /Sienkiewicza /04 6:53 09:53 10:53 12:23 14:33 16:23 18:33
Ostrowiec Św. /Piaski/02 6:55 09:55 10:55 12:25 14:35 16:25 18:35
Ostrowiec Św./Długa/02 6:56 09:56 10:56 12:26 14:36 16:26 18:36
Ostrowiec Św. /Długa /04 6:57 09:57 10:57 12:27 14:37 16:27 18:37
Ostrowiec Św. /Długa /06 6:58 09:58 10:58 12:28 14:38 16:28 18:38
Ostrowiec Św. /Długa /08 6:59 09:59 10:59 12:29 14:39 16:29 18:39
Ostrowiec Św. /Długa /10 7:00 10:00 11:00 12:30 14:40 16:30 18:40
Boksycka/336029T/03 7:01 10:01 11:01 12:31 14:41 16:31 18:41
Boksycka/336029T/01 7:03 10:03 11:03 12:33 14:43 16:33 18:43
Boksycka /1639T (starodroże 9) /01 7:04 10:04 11:04 12:34 14:44 16:34 18:44
Rudka /9 /03 7:06 10:06 11:06 12:36 14:46 16:36 18:46
Rudka /9 (NŻ) /01 7:08 10:08 11:08 12:38 14:48 16:38 18:48
Kunów /Ostrowiecka (9) (oczyszczalnia) /01 7:10 10:10 11:10 12:40 14:50 16:40 18:50
Kunów /Warszawska (1606T) /01 7:12 10:12 11:12 12:42 14:52 16:42 18:52
Kunów /Plac Wolności (1606T) /02 7:13 10:13 11:13 12:43 14:53 16:43 18:53
Kunów /Chocimowska (1606T) /02 7:14 10:14 11:14 12:44 14:54 16:44 18:54
Małe Jodło/336010T/02 7:21 10:21 11:21 12:51 15:01 16:51 19:01
Małe Jodło/1605T/03 7:23 10:23 11:23 12:53 15:03 16:53 19:03
Chocimów /1616T (skrz.) /01 7:26 10:26 11:26 12:56 15:06 16:56 19:06
Bukowie III /1616T /07 7:28 10:28 11:28 12:58 15:08 16:58 19:08
Bukowie III /1616T (NŻ) /05 7:29 10:29 11:29 12:59 15:09 16:59 19:09
Bukowie II/1616T (NŻ)/03 7:31 10:31 11:31 13:01 15:11 17:01 19:11
Bukowie I/1616T (pętla)/01 7:32 10:32 11:32 13:02 15:12 17:02 19:12

D – operates Monday through Friday except for holidays

6 – operates on Saturdays 

7operates on Sundays

*   – does not operate on holidays 

m – does not run 24 and  31.XII

 

TIMETABLE TO DOWNLOAD

MAŁE JODŁO – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI via: BUKOWIE, KUNÓW, RUDKA, BOKSYCKA

Oferta Eurotrans PKS

Klick on icon to download.

TIMETABLE TO DOWNLOAD

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – BUKOWIE via: MAŁE JODŁO, BOKSYCKA, RUDKA, KUNÓW

Oferta Eurotrans PKS

Klick on icon to download.